Programlarımız

Sunulmakta olunan Eğitim, Danışmanlık ve Proje Hizmetleri kombine edilerek oluşturulan Programlarımızla Müşterilerimizin istekleri entegre bir şekilde karşılanabilmektedir.

Programlarımız:

1. Proje Yönetimi Programı
2. Stratejik Yönetim ve Kurumsallaşma Programı
3. Teknoloji, Inovasyon ve Teknoloji Transferi Yönetimi Programı
4. Proje Fizibilite ve Proje Hazırlama Programı
5. Yatırım ve Dış Ticaret Destekleri Programı
6. Kişisel Gelişim Programı
7. Yazılım Projeleri Yönetimi Programı
8. Kendi Programını Kendin Yarat (seçmeli eğitimler, danışmanlık ve proje hizmetleri)