Danışmanlık Hizmetleri

SAVUNMA-HAVACILIK-TEKNOLOJI
SEKTÖRLERİ DANIŞMANLIK KONULARI

TIKLAYINIZ


Savunma & Havacılık Sanayi, Hibeler & Destekler,
Teknoloji ve İnovasyon, AR-GE, 
Teknoloji Transferi, Yeniden Yapılanma
projeleri için; her türlü Yönetim/Proje danışmanlığının ve eğitimlerinin verilmesi
 1. Proje Yönetimi - Entegre Proje Yönetimi
 2. Proje Dosyası Hazırlanması - Proje Fizibilitesi - (Project Master File) : Destek Programlarına yöneliktir.
 3. Stratejik Plan, İşletme Planı, Bölüm Planı, Proje Planı
 4. Kurumsallaşma ve Yeniden Yapılanma
 5. Teknoloji Transfer Ofisi Kurulumu
 6. Ar-Ge & Teknoloji Merkezi Kurulumu
 7. Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent/Teknopark) Kurulumu
 8. Teknoloji/Sanayi/Ar-ge şirketlerinini Teknokentlerde/Teknoparklarda yeralabilmesi için yapılandırılması
 9. Şirketlerin Teknokentlere/Teknoparklara/TGBlere başvurularının yapılması ve takibi
 10. Firmalar için Analizler (SWOT (GZFT) Analizi, PESTEL Analizi, Süreç Analizi, Bölüm – Görev Analizi)
 11. Teknoloji Transferi Yönetimi
 12. Teknoloji ve Inovasyon/Ar-Ge Yönetimi
 13. Savunma ve Havacılık Sanayi
 14. Yatırım ve Dış Ticaret (Sektörel Dış Ticaret)
 15. Kurumsal ve Kişisel Gelişim
 16. Farkındalık Çalıştayı
 17. Saha Analizi ve Sektörel Analiz
 18. Teknoloji Envanteri Analizi
 19. Yönetim Analizi
 20. Kurumsal & Proje Denetimi (Internal Audit & Project Audit)

TÜBİTAK, (1501, 1505, 1507, 1509, 1511, 1512, 1003, 1007)
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (Teknolojik Ürün Yatırım Projeleri, Ar-Ge Merkezi Kurulumu Projeleri)
KOSGEB, (Ar-Ge - Inovasyon, Endüstriyel Uygulama, KOBI Proje, İşbirliği Güçbirliği, Tematik, Girişimcilik)
Ekonomi Bakanlığı,
Enerji Bakanlığı,
Ulaştırma Bakanlığı,
Kalkınma Ajansları, (TD, DFD, MDP)
AB ’nin (EUREKA, EUROSTAR, HORIZON2020, HORIZON2020 SME) sağladığı destekler için;
profesyonel proje dosyası hazırlama ve proje takibi - yönetimi hizmetleri