Proje Hizmetleri

EYDEM Ltd. Şti. kurucusunun 20 yıllık +20 proje tecrübesi ve sahip olduğu üstad seviyesinde uluslararası proje müdürü sertifikası (Master International Project Manager - MIPM), danışmanları ve eğitmenleri ile aşağıdaki proje hizmetlerini sunmaktadır:

1) Profesyonel Program Yönetim Desteği (Uluslararası Sertifikalı)
2) Profesyonel Proje Yönetim Desteği (Uluslararası Sertifikalı)
3) Fikirlerin Fizibilitesi ve Projelendirilmesi
4) Yatırımların Fizibilitesi ve Projelendirilmesi
5) Şartnamelere Göre Proje Teklif Dosyalarının Hazırlanması
6) Yönetilmekte Olan Projelerin Denetimi (Project Audit)
7) Proje Organizasyonunun Oluşturulması
8) İhtiyaca Göre Proje Personelinin Seçimi ve Temini
9) Proje Ofisinin Kurulması
10) Projenin Yönetilebilir Paketlere Ayrılması
11) Proje Ana Zaman Planının Oluşturulması
12) Proje Risklerinin Belirlenmesi
13) Desteklere yönelik olarak Proje Dosyasının Oluşturulması, Başvurulması ve Takibi (Project Master File)
14) Projeleriniz öncesinde SWOT / PESTEL Analizleri

Savunma Sanayi
AR-GE & Inovasyon
Teknoloji Transferi & Teknoloji Yönetimi
Yeniden Yapılanma
Proje - Ürün - Pazar - Teknoloji Konumlandırma 

projeleri için; her türlü Entegre Proje Yönetimi danışmanlığı ve eğitiminin verilmesi
 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
KOSGEB,
TÜBİTAK,
Ekonomi Bakanlığı,
Enerji Bakanlığı,
Ulaştırma Bakanlığı,
Kalkınma Ajansları,
AB ’nin (HORIZON 2020, HORIZON 2020 SME, EUREKA) sağladığı destekler için;
profesyonel proje dosyası hazırlama ve proje takibi - yönetimi hizmetleri