Hedef Müşteri

- Entegre Yönetime inanan ve uygulamayı hedefleyen tüm şirket, kurum, kuruluş yöneticileri ve profesyonelleri
- Entegre Proje Yönetimi methodolojisinden faydalanmak isteyen proje yöneticileri ve profesyonelleri
- Kendilerini katma değeri yüksek, uygulamaya yönelik farklı eğitimler ile geliştirmek isteyen yenilikçi yöneticiler ve profesyoneller
- Şirketlerine yenilik, kurumsallık, verimlilik ve yeni kabiliyetler kazandırmak isteyen şirket sahipleri ve üst yöneticileri