Toplu Kuruluşlara Özel Eğitimler

Entegre Yönetim Eğitimleri listesinde yeralan eğitimler, Toplu Kuruluşlara (dernek, vakıf, bölge, şirketler grubu, holding vb...) özel olarak açılabilmektedir.
Listede yeralmayan ancak talep edilen eğitimler de o dönemin koşullarına göre karşılanabilecektir.
Talep edilmesi durumunda eğitimler birbirleri ile kombine edilerek de verilebilecektir.
Entegre Yönetim Eğitimleri, piyasa koşulları, müşteri ihtiyaçları ve yenilikler gözönüne alınarak güncellenmektedir.