Projelere İK Desteği

EYDEM Ltd. Şti. tarafından istenmesi durumunda;
Proje IK Desteği kapsamında aşağıdaki hizmetler verilebilecektir.

- Proje kapsamında gerekli olan insan kaynağının belirlenmesi

- Proje için gerekli proje personelinin değerlendirilmesi ve seçilmesi

- Geçici ve yarı zamanlı proje personeli sağlanması