İŞ HAYATINDA ETKİLİ İLETİŞİM, ETKİN LİDERLİK VE TAKIM OLUŞTURMA


İŞ HAYATINDA ETKİLİ İLETİŞİM, ETKİN LİDERLİK VE TAKIM OLUŞTURMA

09-10 MART 2017,  09:30-16:30   
MÖVENPICK HOTEL, ANKARA


Eğitim Afişi için : TIKLAYINIZ
Eğitim Katılım Formu için : TIKLAYINIZ 


Günümüzde Liderlik, Takım-Ekip Oluşturma ve Etkin-Verimli İletişim, sektör gözetmeksizin son derece önemlidir ve şirketler bu yöndeki eksikliklerini tamamlamaya özen göstermektedirler. Bu kapsamda uygulamalı eğitimimiz ayrı ayrı mödüller olarak hazırlanmıştır.
 
Eğitimin Kapsamı:
 
I. Modül: Etkili İletişim
 
1. Niçin Etkili İletişim,  /  2. Etkili İletişimin Önemi,  / 3. Etkili İletişim Nedir,  /  4. İletişim Modelleri,  / 5. İletişim Teorileri,
6. İletişimin Temel Öğeleri,  /  7. İletişim Süreci,  /  8. İletişimi Etkileyen Hususlar,  /  9. İletişimin Sınıflandırılması,
10. İletişim Türleri (Kişisel,Kişiler arası, Örgüt içi, Kitle iletişimi)  /  11. Beden Dili,  /  12. İletişimin Temel Becerileri,
13. Empati, Sempati,  /  14. Ben Dili, Sen Dili,  /  15. Çatışma Stratejileri,  /  16. Kuşaklar ve Mukayesesi,  /  17. Grup Çalışması.
 
II. Modül: Etkin Liderlik
 
1.Liderlik nedir?  /  2.Yönetim Nedir?  /  3. Liderlik Yaklaşımları,  /  4. Liderlik Davranış Biçimleri,  /  5. Yönetici Lider Mukayesesi,
6. İdeal Lider Özellikleri,  /  7. Liderlik Psikolojisi,  /  8. Başkalarını Anlamak ve Liderlik,  /  9. Grup Çalışması.
 
III. Modül: Takım Oluşturma (T0)
 
1. Takım Kavramı ve Özellikleri,  /  2. Takım Çalışmasının Boyutları,  /  3. Takım Çalışmasının Nedenleri,
4. Takım Çalışmasının Olumlu Yanları,  /  5. Takım Çalışmasının Faydaları,  /  6. Takımla Karar Vermenin Önemli Yönleri,
7. Takımla Karar Vermenin Yararları,  /  8. Takımla Sorun Çözmenin Avantajları,  /  9. Takım Çalışmasının Sakıncaları,
10. Takımla Karar Vermenin Sakıncaları,  /  11. Takımla Sorun Çözmenin Sakıncaları,  /  12. Etkili Bir Takımın Özellikleri,
13. Takımların Oluşturulması,  /  14. Takım Oluşturma Sürecinin Aşamaları,  /  15. Takım Üyeleri ve Rolleri,
16. Takımlarda Liderlerin Üstlenebileceği Roller,  /  17. Uygulamalı Grup Çalışması
 
Eğitime Kimler Katılmalı? :
Proje Grupları, Müdürler, Yöneticiler, Şefler, Yönetici Adayları, Takım Çalışması Önem Arzeden Bölümler, Kendini Geliştirmek İsteyen Profesyoneller
 
Eğitimci:  DOĞU AKSOY ; Danışman & Eğitimci, EYDEM

DOĞU AKSOY,  Harp Okulunu bitirmeyi müteakip, Türk Silahlı Kuvvetler bünyesindeki Elit bir birimde liderlik, eğitmenlik ve karargah görevlerinde bulunmuştur.
Ayrıca NATO ve AGİT Bünyesinde görev yapmıştır.

Alanı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı muhtelif kurs ve sertifikaları mevcuttur.
İlave olarak, 2'nci bir lisans ve Yönetim Organizasyonu yüksek lisansına sahiptir.
İngilizce ve Rusça bilmektedir.
 
Eğitim Ücreti:  1.200 TL (KDV hariç). KDV %18’dir.
 
24 Şubat 2017 tarihine kadar ödemesini yapıp kayıt olan katılımcılar için erken kayıt ücretimiz 1.100 TL' dir. (KDV hrç)
Eğitim ücretine; eğitim dokümanları, uygulamalar, MÖVENPICK HOTEL’de öğle yemekleri - ikramlarla eğitim katılım sertifikası dahil.
 
Nasıl Katılacağım?:
 
08 Mart 2017 (16:00) tarihine kadar kayıt için, ödeme dekontunuzla EYDEM ile irtibata geçmeniz rica olunur.
Eposta: [email protected] / [email protected]/ [email protected]
Tel: 0312 3851150 / 0533 2518025 / 0533 2516125    www.eydem.com