TEKNOLOJİ TRANSFER VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ (TKY-4)

TEKNOLOJİ TRANSFER VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ (TKY-4)

31 EKİM - 01 KASIM 2019,  Mövenpick Hotel - Ankara


EĞİTİMİN KAPSAMI (2 Gün)

1.Gün
1          Teknoloji, Teknoloji Yönetimi ve Temel Kavramlar
2          Kurum İçin Teknoloji Tanımlama ve Temel Yetenek Analizi, Teknoloji İzleme Süreçleri
3          Teknoloji Seçme
4          Teknoloji Edinme ve Kurumsal Ar-Ge
5          Teknoloji Koruma Yaklaşımları, Fikri Sınai Haklar ve Uygulamaları
6          Teknoloji Kullanma (Yararlanma), Ticarileştirme/Pazarlama ve Ürün Portföy Yönetimi
7          Patent Analizi ve Portföy Yönetimi
8          Teknoloji S-Eğrileri ve Teknoloji Öngörüsü
9          Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) ve Uygulamaları
10        Teknolojik Yetenek Değerlendirmesi ve Teknoloji Yol Haritası
11        Aşama-Geçit Yaklaşımı ve Teknoloji Yönetim Süreç Uygulamaları
 
2.Gün
1          Teknoloji Transferi ve Temel Kavramlar
2          Kurumsal Özümseme Kapasitesi ve Artırıcı Faktörler
4          Teknoloji Transfer Süreci ve Maliyet Hesaplamalarında Yaklaşımlar
5          Teknoloji Transfer Sözleşmeleri ve Uygulama
5          Teknoloji Transfer Süreçlerinde Problemler
6          Teknoloji Transfer Yöntemleri ve Savunma Teknolojileri İçin Uygun Yöntem Seçimi
7          Teknoloji Transfer Ara yüzleri ve Kurumsal İlişkiler
8          Teknoloji Transferi İçin Üniversite Sanayi İşbirliği Süreçleri
9          Savunma Alanında Teknoloji Transfer Uygulamaları ve Senaryo Yaklaşımı ile Firma Uygulamaları
 
Eğitime Kimler Katılmalı? :

Savunma & Havacılık Sektörlerinde Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici olarak çalışan/çalışmak isteyen Firmaların
Üst-Orta Yönetimleri, Entegre Ürün Destek, Entegre Lojistik Destek, Sistem Mühendisliği, Programlar & Proje Yönetimi, AR-GE/MÜ-GE, Kalite & Süreç İyileştirme ve Tedarik-Sanayileşme, Sözleşme Yönetimi ve Planlama Bölümleri Yöneticileri ve Uzmanları.
 
Eğitimci: Doç.Dr. ALİ KILIÇ, Eğitimci & Danışman
 
            Doç. Dr. Ali Kılıç lisans derecesini Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği Bölümünden 1995 yılında aldıktan sonra TSK’de çeşitli yöneticilik görevleri sürdürmüş, 2004 yılında Yüksek Lisans ve 2009 yılında Doktora çalışmalarını (MSÜ) Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalında tamamlamıştır. 1995-2018 yılları arasında TSK’de yöneticilik ve proje subaylıkları yapmıştır. Halen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği görevini yürütmekte ve  Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ulusal ve Sektörel İnovasyon Sistemleri, Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Transferi, Ar-Ge Yönetimi, İnovasyon Sistemleri ve Girişimcilik, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi, Savunma ve Tarım Teknolojileri, Teknoloji İzleme ve İstihbaratı, Teknoloji Yol Haritaları, Teknoloji Tahmin ve Öngörü alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Eğitim Ücreti:  3.600 TL (KDV hariç). KDV %18’dir.
 
EKİM 2019 ayına özel %11 indirim ile 3.200 TL + %18 KDV

(25 Ekim 2019 tarihine kadar ödeme yapılması ile geçerlidir.)


Eğitim dokümanları, MÖVENPICK HOTEL’de öğle yemekleri ve ikramlarla Eğitim Katılım Sertifikası dahil


Nasıl Katılacağım?:  Kayıt için, ödeme dekontunuzla EYDEM ile irtibata geçmeniz rica olunur.
Eposta: [email protected][email protected][email protected]
Tel: 0312 3851150 / 0533 2518025 / 0533 2516125   www.eydem.com

 
EĞİTİMLERİMİZİ ŞİRKETİNİZE ÖZEL KURUMSAL EĞİTİM OLARAK DA ALABİLİRİNİZ. KURUMSAL EĞİTİM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN LÜTFEN EYDEM İLE İLETİŞİME GEÇİP, TEKLİF İSTEYİNİZ. EĞİTİM İHTİYAÇLARINIZI YILLIK PLANLAYIP ERKEN ÖDEME İLE DAHA EKONOMİK FİYATLARA EĞİTİMLERİMİZDEN İSTİFADE EDEBİLİRSİNİZ.