T.C. Ankara Kalkınma Ajansı destekli Uygulamalı Eğitim Programı başlıyor
T.C. Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile TECHANKARA platformu kapsamında ODTÜ Teknokent'in Proje Sahipliğinde EYDEM Entegre Yönetim Danışmanlık Eğitim Merkezi'nin Yükleniciliğinde 20 - 27 Aralık 2012 tarihlerinde Uygulamalı Eğitim Programı organize edilecektir. Bu program ile Ankara'daki herbir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde birer günlük uygulamalı eğitimler düzenlenecektir.  

Program, "Ankara Kalkınma Ajansı’ndan Bilişime eğitim desteği" başlığı ile Ankara Kalkınma Ajansı'nın internet sayfasında ve bazı medya kaynaklarında duyurulmuştur.
Ankara Kalkınma Ajansı'nın duyuru tam metni için: http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=1223

Eğitimlere Katılım ÜCRETSİZdir.
Eğitimler öncesi kayıt olunması zorunludur.
Herbir eğitim için kontenjan 35 kişi ile sınırlıdır.
Aynı şirketten en fazla 3 kişi katılabilir. 
Herbir eğitim için eğitim katılım belgesi verilecektir.

Bu  faaliyet  T.C.  Ankara  Kalkınma  Ajansı  tarafından  finanse  edilmektedir.

Uygulamalı Eğitimlerin Tarihleri ve başvuru için iletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir.

Entegre Proje Yönetimi

Yer  : ODTÜ Teknokent
Tarih  : 20 Aralık 2012,   09:30 - 16:30
Kayıt  : [email protected] / 0312 210 6400

Teknoloji Projeleri Yönetimi

Yer  : Hacettepe Teknokent
Tarih  : 21 Aralık 2012,   09:30 - 16:30
Kayıt  : [email protected] / 0312 297 7162

Proje Başarısızlıkları 15 Sebep - 1nci Kısım

Yer  : Gazi Teknopark
Tarih  : 25 Aralık 2012,   09:30 - 16:30
Kayıt  : [email protected] / 0312 484 8853

Proje Başarısızlıkları 15 Sebep - 2nci Kısım

Yer  : Ankara Üniversitesi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ANKUTEK)
Tarih  : 26 Aralık 2012,   09:30 - 16:30
Kayıt  : [email protected] / 0312 485 3718-19

Proje İletişim ve Doküman Yönetimi

Yer  : Bilkent Cyberpark
Tarih  : 27 Aralık 2012,   09:30 - 16:30
Kayıt  : [email protected] / 0312 265 0040

Entegre Proje Yönetimi (Uygulamalı Eğitim)
1. Proje Başarısızlıkları - 3 Sebep 
2. Proje ile İlgili Tanımlar
3. Proje Ömür Devri Modelleri ve Uygulamalı Seçimi
4. Proje Yönetimi Nedir? Entegre Proje Yönetimi Nedir? Farkları?
5. Entegre Proje Bilgi Alanları ve İlişkileri
    (Entegre Proje Yönetimini oluşturan alt yönetimler)
6. Proje Yönetiminin Fazları
7. Entegre Proje Yönetimi ile İlgili Önemli Tanımlar
8. Proje Müdürleri, Bölüm Müdürleri, Üst Yönetim ve Müşteri(ler)
9. Kontrol - Değerlendirme - Güncelleme Yöntemleri
10. Proje Kapanışı / Proje Sonlandırılması
11. Entegre Proje Yönetimi - Çekirdek
          İş Dağılım Yapısı – Work Breakdown Str. (WBS) 
          Organizasyon Dağılım Yapısı (OBS)
12. Çalıştay – Uygulama
Teknoloji Projeleri Yönetimi (Uygulamalı Eğitim)
1. Teknolojinin Önemi, Katkısı ve Teknoloji Projeleri
2. Teknoloji Yönetiminin Tanımı
3. Teknoloji Yönetiminin Fonksiyonları
4. Teknoloji Edinim Yolları; Teknoloji-Firma-Ürün
5. Teknoloji Projeleri için Proje Ömür Devri Modelleri 
6. Teknoloji Projelerinde, Projenin Yönetilebilir Olması 
7. Teknoloji Projelerinde Bilgi Alanları 
8. Teknoloji Projelerinde Sistem Mühendisliği 
9. Teknoloji Projeleri ve Teamocracy 
10. Teknoloji Projeleri ve Dokümantasyon Yöntemleri
Proje Başarısızlıkları 15 Sebep  1nci - 2nci Kısım  (Uyg. Eğitim)
1. Proje Başarısızlık Sebeplerinin Listelenmesi (yaşanmış örneklerle anlatım)
2. Proje Başarısızlık Sebeplerinin Sınıflandırılması
3. Proje Başarısızlık Sebeplerinin Örneklendirilmesi 
4. Başarısızlık Sebeplerine Karşı Yapılması Gerekenler 
5. Sınıf İçi Çalışmalar (Uygulamalar)
Proje İletişim ve Doküman Yönetimi (Uygulamalı Eğitim)
1. Proje İletişimde Çeşitlilik
2. Proje İletişiminde Sorumluluk-Yetki-Danışma-Bilgi Verme 
3. Proje İletişim Yönetimi Planı
4. Proje Dokümanlarında Çeşitlilik
5. Projelerde Bilmesi Gerekliği Kadar Prensibi
6. Proje Doküman Yönetimi Planı
7. Sınıf İçi Çalışmalar (Uygulamalar)