SAVUNMA SANAYİNDE ve TEKNOLOJI SEKTORLERINDE ENTEGRE PROJE YONETIMI - MOVENPICK HOTEL ANKARA
Eğitimimiz yoğun ilgi ile düzenlenmektedir.
Eğitimin birinci günü tamamlanmış olup; 30 Ocak 2016 Cumartesi 16:30 a kadar devam edecektir.

Katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Business Ankara Güncel Haber: 

Entegre Proje Yönetimi bir ihtiyaçSAVUNMA SANAYİ & TEKNOLOJİ SEKTÖRLERİNDE
ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ

28-30 OCAK 2016,  09:30-16:30 (3 gün)
MÖVENPICK HOTEL, Söğütözü - ANKARA


Eğitim Afişi için: tıklayınız
Eğitim Katılım Formu için: tıklayınız

 
Savunma Sanayi ve Teknoloji Sektörlerinin Projeleri genel olarak; çok proje paydaşına sahiptir, karmaşıktır, orta-uzun dönemlidir ve çok sayıda alt yönetimin beraber entegre bir şekilde yönetilmesini gerektirir. Projeler; idari, teknik ve ticari yönden uyumlu ve bütünsel olarak ele alınmalı, stratejilendirilmeli, planlanmalı, yönetilmeli, gözden geçirilmeli, raporlanmalı ve gerekli ise güncellenmelidir. Savunma Sanayi ve Teknoloji Sektörlerinin Projelerinin etkin ve verimli yönetimi; bilgi birikimi, somut tecrübe, doğru iletişim, doğru karar mekanizması ve doğru yönetim yöntemleri gerektirir. Bütün bunları içerisinde toplayan, projelerin etkin ve verimli yönetimini sğlayan bütünsel yaklaşım ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ’dir. ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ, ABD ve AB savunma ve teknoloji şirketlerinde yoğun olarak kullanılmakta; Türkiye’de de BAŞARILI PROJELER için ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ’nin önemli bir ihtiyaç olduğu anlaşılmaya ve bu yönde bir farkındalık oluşmaya başlamıştır.
 
ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ’nin önemine istinaden; 28-30 OCAK 2016Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 09:30-16:30 saatlerinde Ankara’da MÖVENPICK Hotel’de, SAVUNMA SANAYİ & TEKNOLOJİ SEKTÖRLERİNDE ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ konulu uygulamalı eğitim programı düzenlenecektir.
 
Sözkonusu program 2 gün olarak; daha evvel ODTÜ Teknokent ve Gebze GOSB Teknopark’da düzenlenmiş, ilgi ve beğeni toplamıştır. Şimdi, 3ncü kez gerçekleştirilecektir. Uygulamalı ve Tecrübe paylaşımlı eğitimimiz revize edilmiş, savunma ve teknoloji projelerine yönelik uygulamalarla daha da geliştirilmiştir.
 
Eğitimin Kapsamı:
 
Savunma & Teknoloji Şirketlerinde Entegre Yönetim
Biraz Ar-Ge & Yenilik (Inovasyon)
Ar-Ge Yönetimi Entegre Yönetimin Neresinde?
Teknoloji Yönetimi Neleri İçerir?
 
Savunma & Teknoloji Projelerinde Duyabileceğiniz Özlü Sözler (+20 Proje Tecrübesi ile özel olarak derlenmiştir.)
Entegre Proje Yönetimi ve Alt Yönetim Bileşenlerine İlişkisel Bakış
Kontrat / Sözleşme Yönetimi ile Entegre Proje Yönetimi Arasında Önemli İlişkiler
 
Entegre Proje Yönetiminde Tanımlar Dokümanı
Entegre Proje Yönetiminde Hazırlanması Gereken 2 Önemli Doküman / Bildiri
Entegre Proje Yönetimi Diagramı
Entegre Proje Yönetimi - Çekirdek (CORE)
            - İş Dağılım Yapısı (WBS) / - iş Paketleri (WPs)
            - Ana Zaman Çizelgesi (MTS)
            - Maliyet Dağılım Yapısı (CBS) / - Nakit Akışı (CF)
            - Organizasyon Dağılım Yapısı (OBS) / - Risk Dağılım Yapısı (RBS)
 
Savunma & Teknoloji Projelerinde Öncelik Sıralaması
Savunma & Teknoloji Projelerinde Entegre Yönetim Alt Proje Grupları & Projelerin Gizli Paydaşları
Savunma & Teknoloji Projelerinde Organizasyon  Kurulumu & Yönetimi
Savunma & Teknoloji Projelerinde Proje Otoriteleri?
Savunma & Teknoloji Projelerinde Otorite Çakışmaları & Çözüm Önerileri
Savunma & Teknoloji Projelerinde Sorumluluk-Yetki Matriksi (RAM, RAI, RACI, RASIC)
Savunma & Teknoloji Projelerinde Kimler Hangi Seviyede Kontrol & Değerlendirme Yapmalı?
Savunma & Teknoloji Projelerinde Kontrol & Değerlendirme Süreci?
Savunma & Teknoloji Projelerinde Proje Raporlarının Önemi & Çeşitleri
Savunma & Teknoloji Projeleri Yönetiminin Olmazsa Olmazı «Proje Risk Yönetimi» (önemli hususlar)
Savunma & Teknoloji Projeleri Yönetiminin Olmazsa Olmazı «Proje İletişim Yönetimi»  (önemli hususlar)
Savunma & Teknoloji Projeleri Yönetiminin Olmazsa Olmazı «Proje Kapsam Yönetimi»  (önemli hususlar)
Savunma & Teknoloji Projeleri Yönetiminin Olmazsa Olmazı «Sözleşme-Kontrat Yönetimi» (önemli hususlar)
 
Savunma & Teknoloji Projelerinde Ürün Geliştirme & Üretim Süreci
Savunma & Teknoloji Projelerinde Ürün / Sistem / Alt Sistem Ayrımı ve Spektlerin Sınıflandırılması & Belirlenmesi
Savunma & Teknoloji Projelerinde Ömür Boyu Maliyet Hesabı
 
Başarılı Bir Teknoloji Projesi Kapanışı
Projenin Başarılı Oup Olmadığını Gösteren İndikatörler
Çok Sayıda Uygulama ve 3 Grup Çalışması  (+20 Proje Tecrübesi ile özel olarak hazırlanmıştır.)
 
 
Eğitime Kimler Katılmalı? :
Savunma Sanayimizde ve Teknoloji Sektörlerinde Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici olarak çalışan/çalışmak isteyen Firmaların Üst-Orta Yönetimleri, Programlar & Proje Yönetimi, İş Geliştirme & Pazarlama, Sözleşme Yönetimi, Planlama, AR-GE/MÜ-GE, Üretim, Kalite & Süreç İyileştirme ve Tedarik Bölümleri Yöneticileri ve Uzmanları.
 
Savunma Sanayi  ve  Teknoloji Sektörleri  için  özel olarak  hazırlanmış ve uygulamalı verilen   İLK & TEK  
ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ  Eğitimidir.
 
 
Eğitimci: M. SERDAR DURGUN; Danışman & Eğitimci, EYDEM (MIPM & MENTOR&D Sertifikalı)
 
Endüstri Yük. Mühendisi Serdar DURGUN, 19 yıllık iş hayatı boyunca; Havacılık, Savunma Sanayi, Teknoloji & Ar-Ge, Bilişim, Odalar&Borsalar, Mentorluk-Eğitim sektörlerinde +20 projede farklı yetkilerle görev aldı. 2003 yılından beri; ODTÜ ve TOBB ETÜ’de (tamam); “Proje & Teknoloji-Sistem Yönetimi” yüksek lisans dersini vermektedir.
Şirket Müdürü, Genel Sekreter Müşaviri, Şirket Teknokent Kurucu Şube Müdürü, Proje Grup Müdürü, Genel Müdür Danışmanı, İç Denetçi, Proje Uzman Mühendisi ve Planlama Mühendisi unvanlarıyla; Entegre Program-Proje Yönetimi, Organizasyon Geliştirme, Planlama (Proje, Üretim, Malzeme, Bütçe, Bakım), Analizler, Kontrat Yönetimi, İç Denetim, Teknoloji & Teknoloji Transfer Yönetimi, Ar-Ge Yatırım Destekleri konularında çalıştı.
Kurucusu olduğu EYDEM Entegre Yönetim Danışmanlık Eğitim Merkezi’nde (www.eydem.com); Entegre Program-Proje Yönetimi & Teknoloji Yönetimi Mentoru (savunma sanayi, inovasyon/ar-ge, teknoloji tranferi, ar-ge/teknoloji proje destekleri ve hibeleri, teknoloji-proje envanteri/ PESTEL-SWOT analizleri) olarak çalışmakta, teknoloji (teknokent) ve savunma şirketlerine danışmanlık ve uygulamalı eğitim hizmetleri sunmaktadır.
Türkiye’nin Teknolojik Seviyesinin Yükseltilmesi; sistem dinamiği modellemesi konulu yüksek lisans tezi 2002-2006 yılları arasında 6 uluslararası konferanstan kabul almış, kitap olarak yayınlanması talep edilmiştir.
Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Sempozyum Kitabı, ROKETSAN Dergisi, PMI-TR Proje Yönetim Dünyası, Proje Yönetim Derneği (PYD) Proje Postası, BusinessAnkara gibi baskı ve dijital ortamlarda Türk Savunma Sanayi, Entegre Proje Yönetimi, Entegre Lojistik Destek (CALS), Teknoloji Politikaları, Milli Kalkınma, Teknoloji Projeleri & Destekleri konularında makaleleri yayınlanmıştır. PMI-TR, PYD, KOSGEB ve OSB Etkinliklerinde konuk konuşmacı da olan
M. Serdar DURGUN, uluslararası ve ulusal sertifikalara sahiptir.
 
Eğitim Ücreti :  1350 TL (KDV hariç)
 
19 OCAK 2016 tarihine kadar ödemesini yapan katılımcılar için eğitim ücreti 1200 TL (KDV hariç).
Eğitim ücretine; eğitim dokümanları, MÖVENPICK HOTEL’de öğle yemekleri ve ikramlarla eğitim katılım sertifikası dahil.
 
Nasıl Katılacağım?:
 
27 OCAK 2016 (saat 16:00) tarihine kadar kayıt yaptırmanız rica olunur. Lütfen ödeme dekontunuzla EYDEM ile irtibata geçiniz.
[email protected] / [email protected]/ [email protected]   Tel: 0312 3851150 / 0533 2518025
 
EYDEM Banka Bilgileri: AKBANK Çankaya Şb./Ankara (0305) 0139705  /  IBAN: TR160004600305888000139705